Brandfarlig Vara 2021

VÄLKOMMEN TILL
Brandfarlig vara 2021
Webbinarium 25 november

Brandfarlig vara 2021 Även om restriktionerna släpps efter den 29 september och det hade varit jättekul att ses på plats i Malmö, kommer Brandfarlig vara 2021 att genomföras som ett webbinarium den 25 november. Programmet kommer inom kort att presenteras i sin helhet men följande ämnen är redan klara:

  • Remiss nya föreskrifter för hantering av brandfarlig vätska
  • Erfarenheter efter olycka vätgastank, Sandvik Coromant
  • OpenFoam, Dust explosion modelling, future challenges
  • Energilagring med vätgas – risker och möjligheter
  • Kontaminerat släckvatten och miljöpåverkan, ny vägledning från MSB
  • Fallgropar vid klassning av explosionsfarliga områden
  • Erfarenheter från inträffade händelser
Brandfarlig vara 2021 vänder sig till dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm inom industri, myndigheter eller räddningstjänst.