Brandfarlig Vara 2019

VÄLKOMMEN TILL
Brandfarlig vara 2019
MALMÖ BÖRSHUS 27-28 november

En mötesplats för dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm.

Brandfarlig vara 2019 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera.

Årets program håller på att sammanställas men redan nu är det klart att MSB kommer för att bl.a berätta om de nya gasföreskrifterna. Vi får också höra om Inträffade händelser, Ansvarsförhållande sett ut juridiskt perspektiv, Brandfarlig vara i nya sammanhang, Testmetodik för damm samt Arbetstillstånd och Samordningsansvar. Vi räknar med att presentera ett fullmatat och intressant program efter sommaren.

Brandfarlig vara 2019 vänder sig till dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm inom industri, myndigheter eller räddningstjänst. Vi kommer i anslutning till konferensen anordna en utställning där vi bjuder in företag och myndigheter från branschen att presentera sina produkter och tjänster.

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till Brandfarlig vara 2019 kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster.

Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet.

Alla utställare på Brandfarlig vara 2019 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.

Läs mer här