Brandfarlig Vara 2021

VÄLKOMMEN TILL
Brandfarlig vara 2021
Webbinarium 25 november

Även om restriktionerna släpptes den 29 september och det hade varit jättekul att ses på plats i Malmö, kommer Brandfarlig vara 2021 att genomföras som ett webbinarium den 25 november.
Programmet på Brandfarlig vara 2021 kommer bla behandla:

  • Remiss nya föreskrifter för hantering av brandfarlig vätska
  • Erfarenheter efter olycka vätgastank, Sandvik Coromant
  • OpenFoam, Dust explosion modelling, future challenges
  • Energilagring med vätgas – risker och möjligheter
  • Kontaminerat släckvatten och miljöpåverkan, ny vägledning från MSB
  • Fallgropar vid klassning av explosionsfarliga områden
  • Erfarenheter från inträffade händelser
Brandfarlig vara 2021 vänder sig till dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm inom industri, myndigheter eller räddningstjänst.