Brandfarlig Vara 2021

VÄLKOMMEN TILL
Brandfarlig vara 2021
KONFERENS 24-25 november

Brandfarlig vara 2021 kommer att genomföras som en konferens på plats i Malmö den 24-25 november.

Inför årets konferens är vi hoppfulla och tror att läget kring Covid 19-situationen och de begränsningar kring folksamlingar som FHM infört kommer att lätta i god tid innan konferensen genomförs. Under rådande situation har vi dock extra generösa anmälningsvillkor för Brandfarlig Vara 2021. Mer information om detta finns under Anmälan. Vi håller på att sätta samman årets program. Följande ämnen är redan klara inför årets konferens:

  • Uppföljning av de nya gasföreskrifterna
  • CE-märkning och ATEX
  • Ny föreskrift för hantering av brandfarlig vätska
  • Aktuella händelser
  • Framtiden med vätgas
  • Metaldammexplosioner-guidelines
Brandfarlig vara 2021 vänder sig till dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm inom industri, myndigheter eller räddningstjänst.

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till Brandfarlig vara 2021 kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sin produkter och tjänster.

Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet.

Alla utställare på Brandfarlig vara 2021 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.

Läs mer här