VÄLKOMMEN TILL BRANDFARLIG VARA 2O17

Konferens Malmö Börshus 28-29 november

Brandfarlig vara 2017 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera. Hanteringen av brandfarlig vara och brandfarlig gas ökar i vårt samhälle samtidigt som regelverken ställer högre krav på företagen. Regelverken kan vara svårtolkade och det är inte alltid enkelt att veta vilka krav som ställs från myndigheter på den egna organisationen.

Brandfarlig vara 2017 kommer MSB att presentera arbetet med de nya föreskrifterna kring hantering av brandfarlig vätska samt hantering av brandfarlig gas. Vi kommer även att presentera ett antal inträffade händelser och dra lärdom och erfarenheter av dessa olycksutredningar. Vi kommer också att diskutera hur man som företag skall arbeta för att öka entreprenadsäkerheten på det egna företaget.

Brandfarlig vara 2017 vänder sig till dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm inom industri, myndigheter eller räddningstjänst. Vi kommer i anslutning till konferensen anordna en utställning där vi bjuder in företag och myndigheter från branschen att presentera sina produkter och tjänster.

Vill ditt företag medverka i utställningen?

I anslutning till konferensen kommer det att anordnas en utställning där företag och leverantörer från branschen får tillfälle att presentera sina produkter och tjänster. Utställningen är belägen i direkt anslutning till konferenslokalen och alla utställare är självklart välkomna att medverka i det ordinarie konferensprogrammet. Alla utställare på Brandfarlig vara 2017 medverkar med företagets logotype på allt marknadsföringsmaterial.

img/frontUtsSlide/euromekanik.png
img/frontUtsSlide/fagerberg.png
img/frontUtsSlide/sbsc.png
img/frontUtsSlide/procurator.png
img/frontUtsSlide/denios.png
img/frontUtsSlide/incendium.png
img/frontUtsSlide/indupro.png
img/frontUtsSlide/apprexo.png
img/frontUtsSlide/iep.png
img/frontUtsSlide/psgroup.png
Mer information

KONFERENSFAKTA

Var, när, hur? Här hittar du all information du behöver veta om konferensen BFV2017

Läs mer

FÖRELÄSARE

BFV2017 har ett brett utbud av kompententa föreläsare från många olika brancher

Läs mer

PROGRAM

BFV2017 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer när?

Läs mer