Brandfarlig Vara 2020

VÄLKOMMEN TILL
Brandfarlig vara 2020
MALMÖ BÖRSHUS 24-25 november

En mötesplats för dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm.

Brandfarlig vara 2020 är en riksomfattande konferens och mötesplats där industri, myndigheter och räddningstjänst träffas för att nätverka och diskutera.

Den sjunde upplagan av konferensen brandfarlig vara kommer att hantera de nya gasföreskrifterna från MSB, vikten av en korrekt tillståndsgivning för tillfälliga arbeten, inträffade händelser med både brandfarlig vara och brännbart damm samt inte minst en internationell utblick.


Brandfarlig vara 2020 vänder sig till dig som arbetar med brandfarliga varor, biobränsle eller brännbart damm inom industri, myndigheter eller räddningstjänst. Vi kommer i anslutning till konferensen att bjuda in företag och myndigheter från branschen att presentera sina produkter och tjänster. Programmet presenteras under september.

Varmt välkommen till Malmö 24-25 november!