BRANDFARLIG VARA 2O17

Föreläsare

AnnCharlott Enberg

SILTECH

AnnCharlott Enberg är maskiningenjör och projektledare med många års erfarenhet av arbete med processäkerhet b...

Läs mer

Hege Witthoff

SILTECH

Hege Witthoff är kemiingenjör och projektledare med många års erfarenhet inom produktionsledning från olika de...

Läs mer

Baris Arslan

ORS Consulting AS

Baris Arslan är VD och seniorkonsult på ORS Consulting AS - en specialistleverantör av studier & rådgivning in...

Läs mer

Lars Synnerholm

MSB

En av föreläsarna på Brandfarlig Vara 2017 är Lars Synnerholm. Han är gasexpert på MSB, Myndigheten för samhäl...

Läs mer

David Gårsjö

MSB

David Gårsjö jobbar på MSB med frågor rörande brandfarliga varor, särskilt brandfarlig gas och ATEX. David kom...

Läs mer

Patrik Fahlström

Marsh

Patrik Fahlström är Brandingenjör LTH och jobbar på Marsh som senior riskingenjör. Patrik har tidigare erfaren...

Läs mer

Kenny Thuresson

Räddningstjänsten Storgöteborg

Kenny Thuresson arbetar på Räddningstjänsten Storgöteborg. Han har en kombinerad tjänst som Insatsledare och v...

Läs mer

Christian Bjursten Carlsson

Tapora System Safety AB

Christian Bjursten Carlsson är civilingenjör i kemiteknik från LTH och har lång erfarenhet av att arbeta med p...

Läs mer

Stefan Svensson

Lunds Universitet

Stefan Svensson är docent i Brandteknik vid Lunds Universitet, där han ansvarar för brandlaboratoriet och den...

Läs mer

Lennart Evaldsson

Tidigare Arbetsmiljöverket

Lennart Evaldsson har nästan 25 års erfarenhet som inspektör på Arbetsmiljöverket. Därifrån har han dock pensi...

Läs mer

Johan Ingvarson

PS Group

Johan Ingvarson arbetar som brand- och riskhanteringsingenjör på PS Group. På Brandfarlig Vara 2017 kommer Joh...

Läs mer

Jan Nählinder

PS Group

Jan Nählinder är riskkonsult och brandingenjör och verksam som VD på Process Safety Group, en av arrangörerna...

Läs mer

Anders Wiemo

FSD

Anders Wiemo är brandingenjör LTH och arbetar på FSD i Halmstad där han är kontorschef. Tidigare har han arbet...

Läs mer

Carl-Magnus Bergenstierna

PS Group

Carl-Magnus Bergenstierna är civilingenjör riskhantering och Miljöingenjör på PS Group. Carl-Magnus är en av f...

Läs mer

Ann Gustafsson

Akzo Nobel

Ann Gustafsson är platschef på Akzo Nobels anläggning i Kristinehamn och har tidigare erfarenhet som produktio...

Läs mer

Ola Hollstedt

Akzo Nobel

Ola Hollstedt är HSE-Engineer på Akzo Nobel anläggning i Kristinehamn. Han har aktivt jobbat som föreståndare...

Läs mer

Anders Savbring

Akzo Nobel

Anders Savbring jobbar som Site Asset Manager på Akzo Nobel Decorative Coatings AB i Malmö. Anders kommer på B...

Läs mer

Thomas Gylling

AAK Sweden AB

Thomas Gylling har lång erfarenhet från AAK Sweden AB i Karlshamn, där han jobbar på en avdelning som framstäl...

Läs mer

Ken Nessvi

PS Group

Ken Nessvi är brandingenjör med en fil.kand i Kemi och jobbar på PS Group där han är riskkonsult och teknisk...

Läs mer