BRANDFARLIG VARA 2019

Medverkande företag

Brandfarlig vara 2020 Medverkande företag

Välkommen att besöka oss i utställningen under Brandfarlig vara 2020


IEP Technologies
IEP Technologies

IEP Technologies är världsledande leverantör av explosionsskyddssystem och relaterade tjänster. I över 60 år har vi levererat skyddslösningar som bidrar till att dämpa, isolera och ventilera explosioner som härrör från antändligt damm eller ånga inom förädlingsindustrin. IEP Technologies är verksamt via sina kontor i USA, Tyskland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike och Turkiet vilka arbetar med att utforma och serva de system vi erbjuder, tillsammans med vårt särskilda team med systemingenjörer, regionala försäljningschefer och fälttekniker.

Mer information

AVS
AVS

Ventiler och pneumatik - Säkerhet vid explosion och processäkerhet. Med ett omfattande program med mer än 6000 artiklar framstår vi som rätt leverantör oavsett kundens ventilbehov. I vår montageverkstad automatiserar vi både egna och ventiler av främmande fabrikat med såväl pneumatiska som elektriska manöverdon. Vi är licenserade partners till tyska REMBE® och marknadsför ett komplett sortiment inom explosion- och brandsäkerhet. AVS förser industrikunder med automationsprodukter inom armatur, ventiler och pneumatik. Vi har även ett komplett produktprogram för rensning av stoftfilter med trycktankar, ventiler och elektronik.

Mer information

Euromekanik
Euromekanik

Vi på Euromekanik har hjälpt svensk processindustri sedan 1974. Idag genomför vi ett par tusen leveranser per år. Vi erbjuder kunskap, komponenter och systemlösningar för din processanläggning. Och vi hjälper dig genom hela processen.

Vi erbjuder den utrustning du behöver för att mäta, styra och hantera flödena i din anläggning, oavsett om det handlar om energigas, ånga eller petrokemi. De bästa produkterna från de bästa tillverkarna. Varje komponent är en del av ett system och att välja rätt är av kritisk betydelse. Det är i den processen som våra kunskaper och erfarenheter blir till nytta för dig. Och vi tror att det är med denna kunskap och erfarenhet som vi successivt har skapat förtroende hos våra kunder sedan starten 1974. Vårt motto är därför: ”Bäst produkter – ännu bättre människor”.

Mer information

Brady
Brady

Brady Corporation tillverkar och marknadsför kompletta lösningar som används för att identifiera och skydda personer, produkter och platser över hela världen. Bradys strävan efter att ständigt prestera påverkar alla beslut som vi fattar i det dagliga arbetet. Vi designar våra produkter för att skapa unika, funktionella lösningar. Våra medarbetare arbetar för att ständigt överträffa förväntningarna. Och vårt fokus och hårda arbete som företag bidrar till solida, långsiktiga resultat för våra kunder och aktieägare. Bradys varumärke står först och främst för prestanda.

Mer information

Incendium
Incendium

Consilium Incendium AB är ett bolag specialiserat på att förse industrikunder med brandskyddssystem. Våra kunder finns i industrisegmentet och med tyngdpunkt i petrokemisk industri. Vi arbetar på uppdrag av konsulter, projektörer, installatörer och slutkunder för att på bästa sätt uppnå myndigheters och kunders intresse och krav.

Mer information

DENIOS
DENIOS

DENIOS är världsledaren inom tillverkning och handeln med miljöskyddsprodukter och -tjänster, samt säkerhet på arbetsplatsen. Vi hjälper kunder inom industrin och tjänstesektorn, hantverkssektorn och detaljhandeln, liksom offentliga institutioner med produkter, lösningar och individuella tjänster som uppfyller lagkraven för hantering av kemikalier. Genom vår innovationsförmåga inom utveckling och tillverkning liksom i handeln med våra produkter befäster vi vår ställning som internationell marknadsledare.

Mer information

Brandskyddsföreningen
Brandskyddsföreningen

Utifrån visionen 'Ett brandsäkrare Sverige' arbetar vi för att öka brandsäkerheten i Sverige och minska samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening med uppdraget att vara ett ledande kunskapscentrum i brandsäkerhet. 2019 firar vi dessutom 100 år.

För oss går nytta och affärer hand i hand. Vi bedriver affärsverksamhet inom bland annat utbildning, förlag, restvärderäddning samt brand- och säkerhetscertifiering. I vår stiftelse Brandforsk ser vi till att driva utvecklingen på området framåt.

Mer information

Fagerberg
Fagerberg

Fagerberg har försett svensk industri med senaste teknik för avancerad kontroll, styrning och mätning av flöden sedan 1897. Idag erbjuder vi Nordens största samlade sortiment av ventiler och instrument samt manöverdon, tryckavsäkring och explosionsskydd till kärnkrafts-, kemi-, petrokemi- och läkemedelsindustrin. Det är branscher med höga krav på såväl produktkvalitet och tillgänglighet som på kompetens och kvalitetssystem.

Vi samarbetar med de ledande tillverkarna inom sina respektive områden och deltar aktivt i deras arbete med att utveckla och anpassa produkter för den svenska industrins krav. Våra produktspecialister tillhör landets främsta inom sina områden och med en helhetssyn som hjälper våra kunder att optimera sin process. Vid systemleveranser tar vi på oss rollen som projektledare med teknik- och leveransansvar.

Mer information

Procurator
Procurator

Procurator förser kunder i Norden med kläder, personlig skyddsutrustning, städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och restaurangartiklar genom ett brett sortiment av produkter från ledande varumärken. Med kunskap, utbildning och innovativa lösningar förenklar vi vardagen för kunder inom industri, bygg och transport, livsmedel, serviceföretag och offentlig sektor.

Mer information

Collinder Märksystem
Collinder Märksystem

Rätt märkning är viktig för personalens och andra människors säkerhet. Tydliga varsel- och varningsskyltar, dekaler och etiketter informerar personal och besökare om vad som gäller, vad man bör göra och vad man inte får göra. Vid brand och andra allvarliga incidenter när lokalerna måste utrymmas snabbt och effektivt är rätt märkning av högsta vikt.

Mer information

P&B
P&B

I över 25 år har vi hjälpt våra kunder att projektera brandskydd och hantera risker inom industri och samhälle. Vi är ett sammansvetsat team med tydlig professionell integritet som drivs av att tillföra värde, utvecklas och bygga långsiktiga relationer.

Mer information

Energinyheter.se
Energinyheter.se

Mediapartner för Brandfarlig vara 2019 är Energinyheterna.se, mötesplatsen för dig inom energibranschen

Mer information

Agera Säkert
Agera Säkert

Agera säkert tillhandahåller både utbildningar och utrustning knutna till riskerna med statisk elektricitet.

Vi tillhandahåller både jordningsutrustning och saneringsutrustning av bästa kvalite. Passa på att kolla in den svensktillverkade gnistsäkra jordningstången Sparksafe®, en uppfinning av Anders Thulin.

I vårt sortiment finns även säkerhetskannor för labb verksamhet av tysk kvalitet.

Mer information


Anmäl dig till Brandfarlig vara 2019 nu!

Anmälan

BRANDFARLIG VARA

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandfarlig vara 2020 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandfarlig vara 2020 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandfarlig vara 2020 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer