BRANDFARLIG VARA 2019

Medverkande företag

AVS

AVS


Ventiler och pneumatik - Säkerhet vid explosion och processäkerhet. Med ett omfattande program med mer än 6000 artiklar framstår vi som rätt leverantör oavsett kundens ventilbehov. I vår montageverkstad automatiserar vi både egna och ventiler av främmande fabrikat med såväl pneumatiska som elektriska manöverdon. Vi är licenserade partners till tyska REMBE® och marknadsför ett komplett sortiment inom explosion- och brandsäkerhet. AVS förser industrikunder med automationsprodukter inom armatur, ventiler och pneumatik. Vi har även ett komplett produktprogram för rensning av stoftfilter med trycktankar, ventiler och elektronik.

Plats: 2

Webbplats: AVS

BRANDFARLIG VARA 2019

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandfarlig vara 2019 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandfarlig vara 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandfarlig vara 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

img/brv/slideLogos/procurator.png
img/brv/slideLogos/agera_sakert.png
img/brv/slideLogos/denios.png
img/brv/slideLogos/nordisknrg.png
img/brv/slideLogos/iep.png
img/brv/slideLogos/avs.png
img/brv/slideLogos/agera_sakert.jpg
img/brv/slideLogos/pb.png
img/brv/slideLogos/incendium.png
img/brv/slideLogos/fagerberg.png
img/brv/slideLogos/brady.png
img/brv/slideLogos/bsf.png
img/brv/slideLogos/euromekanik.png
img/brv/slideLogos/collinder.png

FÖRELÄSARE

Pierre Wahlqvist

PS Group

Pierre Wahlqvist är civilingenjör Riskhantering med 8 års erfarenhet av konsultarbete inom verksamhe...

Läs mer om våra föreläsare här