BRANDFARLIG VARA 2019

Medverkande företag

DENIOS

DENIOS


DENIOS är världsledaren inom tillverkning och handeln med miljöskyddsprodukter och -tjänster, samt säkerhet på arbetsplatsen. Vi hjälper kunder inom industrin och tjänstesektorn, hantverkssektorn och detaljhandeln, liksom offentliga institutioner med produkter, lösningar och individuella tjänster som uppfyller lagkraven för hantering av kemikalier. Genom vår innovationsförmåga inom utveckling och tillverkning liksom i handeln med våra produkter befäster vi vår ställning som internationell marknadsledare.

Plats: 6

Webbplats: DENIOS

BRANDFARLIG VARA 2019

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandfarlig vara 2019 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandfarlig vara 2019 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandfarlig vara 2019 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

img/brv/slideLogos/procurator.png
img/brv/slideLogos/nordisknrg.png
img/brv/slideLogos/denios.png
img/brv/slideLogos/incendium.png
img/brv/slideLogos/euromekanik.png
img/brv/slideLogos/pb.png
img/brv/slideLogos/brady.png
img/brv/slideLogos/avs.png
img/brv/slideLogos/agera_sakert.png
img/brv/slideLogos/iep.png
img/brv/slideLogos/agera_sakert.jpg
img/brv/slideLogos/collinder.png
img/brv/slideLogos/fagerberg.png
img/brv/slideLogos/bsf.png

FÖRELÄSARE

Carina Fredström

MSB

Carina Fredström är civilingenjör kemiteknik och arbetar sedan 15 år på MSB. Tidigare huvudsakligen...

Läs mer om våra föreläsare här