BRANDFARLIG VARA 2018

Utställning

Välkommen att medverka som utställare på Konferensen Brandfarlig Vara 2O18 i Malmö

I samband med konferensen Brandfarlig Vara 2018 kommer vi att inbjuda företag att deltaga för att få tillfälle att presentera sina tjänster och produkter. Varje företag erhåller utställarplats i två dagar inkl. bord och stolar, ett deltagarkort, kaffe, lunch och mingel. I programmet har vi avsatt tid för deltagarna att besöka utställningen. All kaffeservering och tilltugg kommer att vara i utställningslokalen. Vi avslutar första konferensdagen med mingel i utställningen där vi bjuder på dricka och tilltugg. Antalet utställarplatser är begränsat.

Pris utställarplats: 8.900 kronor exkl moms.
I priset ingår utställarplats 2 dagar, ett deltagarkort, luncher båda dagarna, kaffe och mingel.


Kontakt:
Gustaf Erichs
0708-334363